Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

Projekt ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Edyta Kramek, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Email: 
k.zbyszynska@mz.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Projekt ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

18.04.2014

Projekt ma na celu wzmocnienie roli konsultantów jako podmiotów doradczych Ministra Zdrowia oraz wojewodów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zagwarantowanie ich bezstronności oraz wprowadzenie narzędzi mających na celu zapobieganie konfliktom interesów i ich eliminowaniu. W odniesieniu do potencjalnego problemu konfliktu interesów osób pełniących funkcję konsultantów – projektowana ustawa wprowadza dwie nowe instytucje: oświadczenia oraz informacje, składane zarówno przez kandydatów na konsultantów, jak i osoby pełniące tę funkcję, w przypadku zaistnienia zmian, objętych ich treścią. Przekazane informacje będą publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia, co wzmocni przejrzystość działań podejmowanych przez konsultantów i ich wiarygodność, a w konsekwencji umożliwi podniesienie standardów etycznych.

Przyjęte w projekcie rozwiązania wpłyną na zapewnienie przejrzystości działań osób pełniących rolę konsultantów, co podniesie ich wartość doradczą jako niezależnych, bezstronnych ekspertów.

Ponadto planuje się w szczególności wprowadzenie następujących rozwiązań:

1) wprowadzenie fakultatywności wystąpienia Ministra Zdrowia do towarzystw naukowych o przedstawienie kandydata do pełnienia funkcji konsultanta krajowego (dotychczas obligatoryjnie) oraz wprowadzenie możliwości skierowania ww. wystąpienia do samorządów zawodowych (dotychczas samorząd mógł tylko opiniować kandydatów zgłoszonych przez towarzystwa naukowe);

2) wprowadzenie systemu zastępowania się konsultantów w przypadku wystąpienia czasowej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie zadania niecierpiącego zwłoki;

3) nałożenie na konsultanta krajowego obowiązku zwoływania posiedzenia zespołu konsultantów wojewódzkich w danej dziedzinie nie rzadziej niż raz na pół roku oraz wyposażenie konsultanta krajowego w uprawnienie do wydania polecenia wykonania wskazanego zadania konsultantowi wojewódzkiemu w danej dziedzinie medycyny, przy jednoczesnym określeniu terminu jego wykonania;

Ilość odsłon artykułu: 
2620
Redaktor merytoryczny: 
Pani Katarzyna Zbyszyńska
Data utworzenia: 
15.04.2014 12:46:04
Redaktor zatwierdzający: 
Pani Katarzyna Zbyszyńska
Data modyfikacji: 
04.08.2015 12:16:08

Najnowsze uwagi

Brak uwag do projektu

Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów