Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej:

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej:

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Beata Rorant
Email: 
uwagi-opieka.dlugoterminowa@mz.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej:

18.04.2014

W projekcie rozporządzenia zmieniono definicję „lekarza w trakcie specjalizacji”, umożliwiając realizację świadczeń, przez lekarza, który ukończył pierwszy a nie drugi rok specjalizacji oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę. Przedmiotowa zmiana ma na celu  zwiększenie uprawnień lekarzy w trakcie specjalizacji jednocześnie przy zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta oraz zachowaniu odpowiedniej jakości świadczeń.

Określono, iż w przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną, bez względu na czas trwania wentylacji, świadczenia realizowane przez zespół długoterminowej opieki domowej, obejmują świadczenia udzielane przez lekarza (nie mniej niż 1 raz w tygodniu), pielęgniarkę (nie mniej niż 2 razy w tygodniu) i osobę prowadzącą fizjoterapię (nie mniej niż 2 razy w tygodniu). Przedmiotowa zmiana ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, wentylowanym mechanicznie metodą nieinwazyjną, właściwej jakości udzielanych świadczeń oraz niezbędnej w procesie leczenia rehabilitacji.

Zmieniono formę załącznika nr 1 do rozporządzenia z opisowej na tabelaryczną. 

Dookreślono, iż w zakładach opiekuńczych dla dorosłych, mogą udzielać świadczeń lekarze ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub geriatrii, neurologii, psychiatrii, lub lekarze w trakcie specjalizacji z dziedziny: chorób wewnętrznych lub geriatrii, neurologii, psychiatrii. Zaproponowane rozwiązanie przyczyni się do uregulowania kwestii możliwości realizacji świadczeń przez lekarzy w trakcie specjalizacji i z I stopniem specjalizacji, we wskazanych dziedzinach medycyny, w zakładach opiekuńczych dla dorosłych.

W załączniku nr 1 l.p. 2 kolumnie 3 pkt 2, określającym inne warunki udzielania świadczeń, w przypadku świadczeniobiorcy wymagającego stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, powyżej 16 godzin na dobę dodano również dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia, bez względu na czas trwania wentylacji mechanicznej. Powyższa zmiana jest usankcjonowaniem, zmiany zaproponowanej w § 7 ust. 2 pkt 2 do przedmiotowego rozporządzenia. 

Ilość odsłon artykułu: 
2287
Redaktor merytoryczny: 
Dominika Sobieniecka
Data utworzenia: 
16.04.2014 22:21:04
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
04.08.2015 12:22:08

Najnowsze uwagi

Brak uwag do projektu

Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów