Projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Zaproś do konsultacji

Spis treści

Zgłaszając swoją uwagę zgadzam się na publikacje jej treści pod moim imieniem i nazwiskiem.
Redaktor merytoryczny: 
Mariusz Lewandowski
Data utworzenia: 
25.05.2014 19:53:05
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
04.08.2015 12:29:08