Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Marek Waleśkiewicz
Email: 
Marek.Waleskiewicz@mpips.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00‐513 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

08.04.2015

Dialog społeczny jest – zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – zasadą, na której opierają się „prawa podstawowe dla państwa” (preambuła). Dialog i współpraca partnerów społecznych stanowi również jeden z filarów społecznej gospodarki rynkowej – art. 20 Konstytucji RP. Zasadę konstytucyjną realizuje obecnie ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), która stanowi umocowanie dla Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych funkcjonującej jako trójstronne forum dialogu strony rządowej, strony pracodawców i strony pracowników, i wojewódzkich komisji dialogu społecznego jako czterostronnego gremium dialogu partnerów regionalnych, funkcjonującego dla zachowania pokoju społecznego w regionie, a także wskazującego potrzeby w zakresie  społecznym i gospodarczym w danym województwie.

Celem projektowanej regulacji – zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych, jest opracowanie nowej formuły dialogu społecznego dostosowanej do współczesnych wymagań i oczekiwań wszystkich stron dialogu, która redefiniuje zakres i tryb działania instytucji dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.

Ilość odsłon artykułu: 
2455
Redaktor merytoryczny: 
Marek Waleśkiewicz
Data utworzenia: 
08.04.2015 10:32:04
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
14.08.2015 15:05:08

Najnowsze uwagi
Fundacja im. Stefana Batorego 24.04.2015

w art. 22. ust.1. proponujemy dodanie słów: „oraz organizacji pozarządowych” i co za tym idzie - uzupełnić projekt o zapisy dotyczące sposobu wyłaniania repreze[...]

Link do dokumentu
Fundacja im. Stefana Batorego 24.04.2015

Pragniemy również zwrócić uwagę na kontrowersyjny tryb procedowania tego projektu ustawy. Zgodnie z zapisami Rozdziału II Regulaminu pracy Rady Ministrów „Rozpo[...]

Link do dokumentu
Fundacja im. Stefana Batorego 24.04.2015

Art. 2. ust. 3. dodaje Radzie nową w stosunku do obecnie posiadanej przez Komisję Trójstronną kompetencję: „inicjowanie .... procesu legislacyjnego”. Jest ona [...]

Link do dokumentu
Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów