Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych

Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Karol Manys
Email: 
Karol.Manys@mc.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych

25.01.2016

Zaproszenie

Obejmując Ministerstwo Cyfryzacji, musieliśmy wejść w szereg procesów, które były w toku. Zmierzające do końca projekty informatyczne, z uwagi na zamkniętą perspektywę budżetową 2007-2013, wymagały odbioru i rozliczenia. Licząc się ze zrealizowanymi dotychczas inwestycjami i podjętymi w minionych latach decyzjami,  nie wykluczamy jednak ich modyfikacji lub wręcz naprawy. W związku z powyższym, należy wskazać, jakie są nasze cele na rok 2016 - rok przełomu i #DobrejZmiany.

Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom szybkich i wygodnych e-usług ze strony administracji publicznej, przygotowanie narzędzi informatycznych do obniżenia kosztów funkcjonowania państwa oraz zredukowanie lub zlikwidowanie strat ponoszonych przez sektory publiczne, w których do tej pory nie rejestrowano poszczególnych transakcji i nie rozliczano ich z wykorzystaniem wiarygodnych danych. W szerszym kontekście działań całego rządu, nasze cele i działania mieszczą się zarówno w planie uproszczenia prawa i redukcji jego zbędnych uciążliwości, jak i planie rozwoju gospodarczego oraz pobudzania innowacyjności.

W tym celu konieczne jest zarówno określenie nowej roli Ministra Cyfryzacji w administracji publicznej, wyposażenie go w odpowiednie narzędzia, jak i budowa prawidłowych relacji z innymi rządowymi i pozarządowymi interesariuszami procesów cyfryzacyjnych.

Przedstawiony Państwu dokument stanowi plan na 2016 r., wybiegający tam gdzie to konieczne w lata następne w celu pokazania wizji docelowej. Jak wspomniałam wyżej, dokument jest zdeterminowany stanem informatyzacji państwa, jaki zastaliśmy, i pytaniami, które zostały wprawdzie zadane, ale nie udzielono na nie odpowiedzi. Dlatego w dużej mierze skupia się na rozwiązaniu najpilniejszych problemów.

Nasz plan ma charakter „agilowy”, bo wymagania naszego klienta (społeczeństwa) ewoluują podczas trwania całości tego specyficznego projektu, jakim jest cyfryzacja państwa. Musimy zakończyć rozpoczęte przez poprzedników procesy i do nich się odnosimy dziś, ale w oparciu o stały kontakt z Państwem będziemy ustawicznie monitorować Państwa potrzeby i odpowiadać na nie. Chcemy, żeby wszyscy uczestniczyli w planowaniu cyfryzacji państwa jako mechanizmu transformacji państwa i pogłębiania demokratycznego uczestnictwa.

 

Zapraszamy zatem do komentowania i nadsyłania propozycji. Bardziej szczegółowe rozwiązania, nie mieszczące się w formule dokumentu, zostaną wprowadzone do osobnej tabeli, którą zaczęliśmy prowadzić w związku z żywym Państwa uczestnictwem w tej #DobrejZmianie od początku Ministerstwa Cyfryzacji, i wykorzystane w miarę możliwości w naszej bieżącej pracy.

 

Anna Streżyńska

Minister Cyfryzacji 

Ilość odsłon artykułu: 
3063
Redaktor merytoryczny: 
Karol Manys
Data utworzenia: 
25.01.2016 13:21:01
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
25.01.2016 13:21:01

Najnowsze uwagi
Fundacja Widzialni 15.02.2016

W świetle opublikowanego przez Naczelną Izbę Kontroli 10.02.2016 raportu "W ocenie NIK działania kontrolowanych urzędów, pomimo podjętych starań i trzyletn[...]

Link do dokumentu
Fundacja Widzialni 15.02.2016

W świetle opublikowanego przez Naczelną Izbę Kontroli 10.02.2016 raportu "W ocenie NIK działania kontrolowanych urzędów, pomimo podjętych starań i trzyletn[...]

Link do dokumentu
Fundacja Widzialni 15.02.2016

1. „Uruchomienie stałej gorącej linii kontaktu z obywatelami i przedsiębiorcami jako klientami administracji publicznej” zwracamy uwagę, by wszelkie infolinie [...]

Link do dokumentu
Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów