Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Monika Dróżdz
Email: 
monika.drozdz@mr.gov.pl
Adres: 
Ministerstwa Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

25.07.2016

Problemem jest funkcjonowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stawek minimalnych pobieranych przez rzeczników patentowych za wykonywane czynności na rzecz zainteresowanych podmiotów. Powoduje to barierę w postaci ograniczenia swobody przepływu usługodawców z krajów członkowskich Unii Europejskiej, gdyż nie mogą konkurować za pomocą ustalania cen poniżej ustawowych stawek minimalnych.

W dniu 25 lipca 2014 r. KE (w związku z komunikatem w sprawie wdrożenia dyrektywy usługowej i procesem wzajemnej weryfikacji) wezwała Polskę do podjęcia konkretnych działań w sprawie uregulowania kwestii stawek minimalnych dla rzeczników patentowych. Stawki określone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. 212, poz. 2076, z późn. zm.). Rozporządzenie wydawane jest na podstawie delegacji wynikającej z art. 13 ustawy o rzecznikach patentowych. Według stanowiska Komisji Unii Europejskiej polskie uregulowania prawne stanowią naruszenie przepisów dyrektywy usługowej w zakresie stawek minimalnych dla rzeczników patentowych i wezwała do podjęcia działań eliminujących uchybienia.

 

Rozwiązanie problemu może nastąpić jedynie poprzez zmianę ustawy o rzecznikach patentowych w zakresie przepisu art. 13 ustawy. Proponuje się całkowite zniesienie stawek minimalnych w relacjach umownych pomiędzy rzecznikiem patentowym a podmiotem zlecającym.  

Dostosowanie polskiego prawa do prawa unijnego pozwoli na wykorzystanie ceny za usługę, jako elementu w konkurowaniu pomiędzy rzecznikami patentowymi, co w konsekwencji wpłynie na jakość, obniżenie ceny i zwiększenie dostępności tego rodzaju usług. Taka sytuacja będzie miała szczególnie pozytywne oddziaływania dla firm MŚP oraz osób fizycznych. 

Ilość odsłon artykułu: 
1021
Redaktor merytoryczny: 
Monika Dróżdz
Data utworzenia: 
25.07.2016 12:50:07
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
25.07.2016 12:50:07

Najnowsze uwagi

Brak uwag do projektu

Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów