Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Anna Bitner
Email: 
Anna.Bitner@mr.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

19.08.2016

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej i zakresu tej kontroli, nowe przepisy powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Proponowane przepisy wspomnianego rozporządzenia wprowadzają zmiany w zakresie prawnej kontroli metrologicznej różnych rodzajów przyrządów pomiarowych. Z tego powodu konieczne jest dostosowanie w powyższym terminie przepisów o prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych do nowych przepisów o rodzajach przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej. Działania te pozwolą na uniknięcie niespójności przepisów prawa o prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Ponadto konieczne jest dostosowanie obowiązujących przepisów do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar (Dz. U. poz. 341).

Przepisy projektowanego rozporządzenia wdrażają przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/17/WE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie uchylenia dyrektyw Rady 71/317/EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG w odniesieniu do metrologii (Dz. Urz. UE L 71 z 18.03.2011, str. 1).

Obowiązujące przepisy prawa o prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych różnie kształtują obowiązki prawne użytkowników przyrządów pomiarowych związane z ich użytkowaniem w podobnych sytuacjach faktycznych (w zależności od tego czy dany przyrząd pomiarowy został wprowadzony do użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej lub na podstawie dokonania oceny zgodności).

Praktyka związana ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa o prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych wskazuje na niezasadną rozbudowę tych przepisów.

 

Ilość odsłon artykułu: 
1238
Redaktor merytoryczny: 
Anna Bitner
Data utworzenia: 
19.08.2016 11:37:08
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
19.08.2016 11:37:08

Najnowsze uwagi

Brak uwag do projektu

Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów