Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Jarosław Korczyński
Email: 
Jaroslaw.Korczynski@mr.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

19.08.2016

Celem głównym zmiany rozporządzenia jest zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do paragonów elektronicznych w jednym miejscu. Celem jest również wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji. Jednocześnie celem jest możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań. Wyniki analizy ekonometrycznej wskazują, że przyrost liczby aktywnych kas fiskalnych w relacji do liczby aktywnych przedsiębiorstw w Polsce o 0,1 prowadzi średnio do spadku udziału szarej strefy w PKB o 0,33 pkt. proc.

 

Funkcjonujący obecnie system fiskalizacji jest ugruntowany i bezpieczny oraz oferuje możliwość ewolucyjnego rozszerzenia.

System homologacji weryfikujący bezpieczeństwo urządzeń fiskalnych jest ustandaryzowany a działający w rozproszeniu system przechowywania danych zapewniający wykonanie ich kopii zapasowych uznaje się za pewny. Brak jednak centralnego systemu do analizy i kontroli transakcji sprzedaży, a systemy i urządzenia fiskalne są niedostosowane do realizacji centralnego raportowania transakcji. Aby było to możliwe potrzebny jest powszechny standard połączenia kas fiskalnych z centralnym repozytorium a także z terminali płatniczymi. Dodatkowo, raportowanie i dokumenty oparte o wydruki, stwarzają ograniczenia np. dla rozwoju e-commerce. Na niekorzyść funkcjonującego obecnie systemu fiskalizacji działa również szereg zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, a w przypadku kas dwurolkowych z kopią papierową ich utrudniona kontrola. Wśród wad systemu można też wyróżnić ograniczony rynek dostawców urządzeń i wydłużony czas homologacji.

 

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian, które w podstawowym zakresie obejmowałyby:

1. Cyfryzację dokumentów i raportów fiskalnych,

2. Zapewnienie transmisji danych z kas fiskalnych do centralnego repozytorium,

3. Umożliwienie zaawansowanej analizy danych fiskalnych.

 

Ilość odsłon artykułu: 
3036
Redaktor merytoryczny: 
Jarosław Korczyński
Data utworzenia: 
19.08.2016 12:48:08
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
19.08.2016 12:48:08

Najnowsze uwagi

Brak uwag do projektu

Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów