Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021

Zaproś do konsultacji

Spis treści

Zgłaszając swoją uwagę zgadzam się na publikacje jej treści pod moim imieniem i nazwiskiem.
Redaktor merytoryczny: 
Hanna Kwiatkowska
Data utworzenia: 
30.08.2016 13:45:08
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
30.08.2016 13:45:08