Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Paweł Sosnowski
Email: 
pawel.sosnowski@mos.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

04.10.2016

 

       W maju 2015 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie zobowiązane zostały do podjęcia działań mających na celu trwałe ograniczenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy (definicja: torby na zakupy, z uchwytami lub bez, wykonane z plastiku, które są oferowane konsumentom w punktach sprzedaży towarów lub produktów o grubości materiału poniżej 50 mikronów). Dyrektywa przewiduje dwa możliwe warianty wdrożenia przepisów przez państwa członkowskie, tj.:

  1. Przyjęcie środków zapewniających, aby do dnia 31 grudnia 2019 r. roczny poziom zużycia nie przekraczał 90 lekkich plastikowych toreb na zakupy w przeliczeniu na osobę, a do dnia 31 grudnia 2025 r. – 40 takich toreb w przeliczeniu na osobę; lub określenie podobnych celów wyrażonych w wadze. Bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy mogą być wyłączone z celów określających krajowe zużycie.
  2. Przyjęcie instrumentów zapewniających, aby do dnia 31 grudnia 2018 r. lekkie plastikowe torby na zakupy nie były oferowane za darmo w punktach sprzedaży towarów lub produktów, chyba że wdrożone zostaną równie skuteczne instrumenty. Bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy mogą być wyłączone z tych środków.

       Państwa członkowskie zostały zobowiązane wdrożyć oba albo jeden z ww. wariantów w terminie do dnia 27 listopada 2016 r. Brak transpozycji do polskiego prawa przepisów w tym zakresie może grozić nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych za nieterminowe transponowanie do polskiego prawa przepisów zmienionej dyrektywy 94/62/WE.

       Problem odpadów powstałych z lekkich plastikowych toreb na zakupy i ich wpływu na środowisko jest przedmiotem dyskusji prowadzonej w wielu krajach od lat. Zużycie lekkich plastikowych toreb na zakupy w UE jest nadmierne, w tym również w Polsce. W 2010 r. w UE zużyto 98,6 mld takich toreb, z których 87 % wykorzystuje się jednokrotnie (wg „Assesment of impacts of option to reduce the use of single-use plastic carrier bags” raport Komisji Europejskiej, DG-Environment, 2011), a potem stają się one odpadem. Chociaż na rynku dostępne są grubsze plastikowe torby na zakupy przeznaczone do wielokrotnego użytku, konsumenci nadal korzystają z lekkich plastikowych toreb ponieważ nadal dość często otrzymują je w punktach sprzedaży towarów lub produktów za darmo.

Ilość odsłon artykułu: 
1235
Redaktor merytoryczny: 
Paweł Sosnowski
Data utworzenia: 
04.10.2016 13:24:10
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
04.10.2016 13:24:10

Najnowsze uwagi

Brak uwag do projektu

Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów