Program współpracy MR z organizacjami pozarządowymi.doc