Program współpracy Ministerstwa Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Zaproś do konsultacji

Spis treści

Zgłaszając swoją uwagę zgadzam się na publikacje jej treści pod moim imieniem i nazwiskiem.
Redaktor merytoryczny: 
Łukasz Szefler
Data utworzenia: 
05.10.2016 10:44:10
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
05.10.2016 10:44:10