Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Zaproś do konsultacji

Spis treści

Zgłaszając swoją uwagę zgadzam się na publikacje jej treści pod moim imieniem i nazwiskiem.
Redaktor merytoryczny: 
Anna Skowrońska-Kotra
Data utworzenia: 
08.11.2016 08:39:11
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
08.11.2016 08:39:11