Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017 – 2019

Zaproś do konsultacji

Spis treści

Zgłaszając swoją uwagę zgadzam się na publikacje jej treści pod moim imieniem i nazwiskiem.
Redaktor merytoryczny: 
Agnieszka Wielowieyska
Data utworzenia: 
13.12.2016 08:22:12
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
13.12.2016 08:22:12