Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców

Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Małgorzata Gapska-Szczygieł
Email: 
Andrzej.Guzowski@mr.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców

13.02.2017

Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców wchodzi w skład pakietu „Konstytucji Biznesu”, którego celem jest pełniejsze urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych konstytucyjnych zasad relewantnych dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Podstawą do realizacji tego celu będzie ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpi obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. W jasny i przejrzysty sposób ureguluje ona nie tylko sposób podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, ale też wprowadzi szereg norm o charakterze gwarancyjnym dla przedsiębiorców i zasad niedopuszczających do nadmiernej ingerencji organów władzy publicznej w konstytucyjnie zagwarantowaną wolność działalności gospodarczej (oraz inne zasady dotyczące przedsiębiorców), m.in. przez wyraźne podkreślenie zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, nakazanie organom domniemania uczciwości przedsiębiorców czy rozstrzygania na ich rzecz wątpliwości faktycznych.

Tym samym, „Konstytucja Biznesu” ma stanowić pozytywny, prowolnościowy przełom w relacjach przedsiębiorców z organami administracji publicznej, pozwalający na wyzwolenie polskiej przedsiębiorczości i przywrócenie administracji publicznej jej właściwej, służebnej względem obywateli, roli. Proponowane w „Konstytucji Biznesu” rozwiązania opierają się na trzech filarach: 1) rozwiązaniach materialnoprawnych służących wzmocnieniu wolności i praw przedsiębiorców, w szczególności wolności działalności gospodarczej, i wyposażeniu przedsiębiorców w konkretne roszczenia i inne instrumenty prawne umożliwiające tym ostatnim zabezpieczenie ich słusznych potrzeb i oczekiwań chronionych zasadami konstytucyjnymi zasadami, zwłaszcza w relacjach z organami władzy publicznej; 2) ustanowieniu zasad opracowywania przez Radę Ministrów oraz przez inne organy rządowe (w tym przez poszczególnych ministrów) projektów ustaw określających warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, a także zasad monitorowania praktycznych skutków obowiązywania już uchwalonych tego rodzaju ustaw, w celu zapewnienia przyjaznych warunków prawnych dla podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; 3) gwarancjach instytucjonalnych rzeczywistego stosowania zasad określonych w projekcie PP w praktyce relacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami władzy publicznej.

Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców konstytuuje trzeci ze wspomnianych filarów, który dopełnia rozwiązania „Konstytucji Biznesu” i ma za zadanie wspieranie i monitorowanie właściwego wdrożenia „Konstytucji Biznesu” w praktyce. Należy bowiem podkreślić, że nie mniej ważne od wyartykułowania w treści ustawy Prawo przedsiębiorców praw przysługujących przedsiębiorcom oraz zasad, na których powinny opierać się relacje pomiędzy przedsiębiorcami i organami władzy publicznej jest zapewnienie ich rzeczywistego stosowania. W tym celu projektodawca przewidział powołanie w ustawie Prawo przedsiębiorców dwóch nowych instytucji, o charakterze gwarantów instytucjonalnych zasad i praw wyrażonych w ustawie Prawo przedsiębiorców: Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców, a niniejsza ustawa określa zakres i sposób ich działania.      

Ilość odsłon artykułu: 
1859
Redaktor merytoryczny: 
Małgorzata Gapska-Szczygieł
Data utworzenia: 
13.02.2017 20:45:02
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
13.02.2017 20:45:02

Najnowsze uwagi

Brak uwag do projektu

Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów