Ocena Skutków Regulacji

Zaproś do konsultacji

Spis treści

Zgłaszając swoją uwagę zgadzam się na publikacje jej treści pod moim imieniem i nazwiskiem.
Redaktor merytoryczny: 
Małgorzata Gapska-Szczygieł
Data utworzenia: 
13.02.2017 20:45:02
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
13.02.2017 20:45:02