Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

Zaproś do konsultacji

Spis treści

Zgłaszając swoją uwagę zgadzam się na publikacje jej treści pod moim imieniem i nazwiskiem.
Redaktor merytoryczny: 
Marcin Jędrasik
Data utworzenia: 
13.03.2017 14:27:03
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
13.03.2017 14:27:03