Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeznaczenia pomocy publicznej udzielanej w formie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej na restrukturyzację przedsiębiorców oraz szczegółowych warunków udzielania tych ulg

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeznaczenia pomocy publicznej udzielanej w formie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej na restrukturyzację przedsiębiorców oraz szczegółowych warunków udzielania tych ulg

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Marta Płazińska
Email: 
marta.plazinska@mr.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeznaczenia pomocy publicznej udzielanej w formie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej na restrukturyzację przedsiębiorców oraz szczegółowych warunków udzielania tych ulg

22.05.2017

 

Prosimy o przesyłanie uwag na adres marta.plazinska@mr.gov.pl

 

Projekt rozporządzenia ma na celu realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 189k § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138 oraz z 2017 r. poz. 935).

W projekcie rozporządzenia określa się przeznaczenie pomocy publicznej udzielanej w formie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej oraz szczegółowe warunki udzielania tych ulg. Pomoc publiczną udzielaną w formie ulg w wykonaniu kary administracyjnej proponuje się przeznaczać się na restrukturyzację przedsiębiorców.

Udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej na restrukturyzację, przy spełnieniu określonych warunków (tj. m. in. ograniczenie pomocy do minimum niezbędnego do przywrócenia długookresowej zdolności konkurowania na rynku, przedstawienie realnego planu restrukturyzacji, pomoc jedynie jako uzupełnienie środków własnych przedsiębiorcy) jest społecznie użyteczne i uzasadnione. W szczególności istnieje potrzeba wdrożenia mechanizmów umożliwiających  maksymalne skrócenie procedury udzielania pomocy publicznej na restrukturyzację.

Ilość odsłon artykułu: 
1517
Redaktor merytoryczny: 
Marta Płazińska
Data utworzenia: 
22.05.2017 18:28:05
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
22.05.2017 18:28:05

Najnowsze uwagi

Brak uwag do projektu

Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów