Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeznaczenia pomocy publicznej udzielanej w formie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej na restrukturyzację przedsiębiorców oraz szczegółowych warunków udzielania tych ulg

Zaproś do konsultacji

Spis treści

Zgłaszając swoją uwagę zgadzam się na publikacje jej treści pod moim imieniem i nazwiskiem.
Redaktor merytoryczny: 
Marta Płazińska
Data utworzenia: 
22.05.2017 18:28:05
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
22.05.2017 18:28:05