Projekty

w konsultacjach społecznych do: 05.05.2017

Data zakończenia konsultacji społecznych to 05.05.2017

 
9 dni

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Projekt został wyświetlony 180 razy

180
0
Konsultuj

Krajowy Program Reform EUROPA 2020

Projekt został wyświetlony 291 razy

291
0
Konsultuj

Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców

Projekt został wyświetlony 921 razy

921
0
Konsultuj

Projekt ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany

Projekt został wyświetlony 9907 razy

9907
0
Konsultuj

Strony